จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ

0 ตำแหน่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2567

จำนวนผู้สมัครทั้งหมด

0 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป) จำนวน อัตรา

ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2567 ถึง 15 มิ.ย. 2567

ตำแหน่ง จำนวนที่รับ จำนวนผู้สมัคร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

Forgot Password

หากท่านยังไม่มี username/password คลิก ลงทะเบียน

คู่มือสำหรับผู้สมัครสอบ คลิก