จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ

9 ตำแหน่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566

จำนวนผู้สมัครทั้งหมด

169 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 27 อัตรา (ปิดรับสมัครแล้ว)

ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 2566 ถึง 12 พ.ค. 2566

ตำแหน่ง จำนวนที่รับ จำนวนผู้สมัคร
ครูอัตราจ้าง (ผู้ช่วยครู) (ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) 2 9
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 23
พนักงานประจำตึก 1 13
คนงานทั่วไป 10 102
ภารโรง 2 4
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 8 12
พนักงานขุดเจาะบ่อบาดาล 1 1
พนักงานประจำรถกระเช้าไฟฟ้า 1 2
พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล 1 3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

Forgot Password

หากท่านยังไม่มี username/password คลิก ลงทะเบียน

คู่มือสำหรับผู้สมัครสอบ คลิก