จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ

12 ตำแหน่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2567

จำนวนผู้สมัครทั้งหมด

233 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป) จำนวน 34 อัตรา

ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. 2566 ถึง 7 ธ.ค. 2566

ตำแหน่ง จำนวนที่รับ จำนวนผู้สมัคร
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 63
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 38
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 39
พี่เลี้ยง (ผู้มีทักษะ) 1 3
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) 2 19
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) 5 20
พี่เลี้ยง 2 14
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5 14
ภารโรง 2 2
พนักงานเครื่องสูบน้ำ 1 1
พนักงานดับเพลิง 5 10
พนักงานลาดยาง 6 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

Forgot Password

หากท่านยังไม่มี username/password คลิก ลงทะเบียน

คู่มือสำหรับผู้สมัครสอบ คลิก